CAFE CHỊ BĂNG TRANG

  • Chị Băng Trang

  • 254 Hồ Nghinh - Q. Sơn Trà - TP. Đà Nẵng     
  • Diện tích: 225 M2

  • Thông tin:

  • Chi phí: đang cập nhật