01

/

15

ANH TOẢN - BIỆT THỰ TÂN CỔ ĐIỂN

  • Anh Toản

  • Sơn Trà - TP. Đà Nẵng     
  • Diện tích đất: 6x18m

  • Thông tin: 6 tầng

  • Chi phí: đang cập nhật