01

/

15

ANH PHI ANH - NGŨ HÀNH SƠN

  • Anh Phi Anh

  • Q. Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng

  • Diện tích dất: 15x19m

  • Thông tin: 3 phòng ngủ, 1 khách bếp

  • Chi phí: đang cập nhật